T
A
I
T
T
I
INSOLVENCE

Insolvenční řízení

U Krajského soudu došlo k podání insolvenčního návrhu.

S cílem maximálního možného uspokojení všech věřitelů nabízíme k prodeji toto doménové jméno.

Prohlášení insolvenčního správce

Společnost je v situaci platební neschopnosti, má více závazků vůči více věřitelům a není schopna své dluhy splácet.

Doménové jméno

Převod doménového jména může být proveden během 48 hodin. Cena je 5.000 Kč + DPH.

Kontakt

INFO@TAITTINGER.CZ